Tarım ve hayvancılık sektörü üreticilerinden sorunlara çözüm önerisi

Bu haber 07 Ekim 2022 - 12:57 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Tarım ve hayvancılık sektörü üreticilerinden sorunlara çözüm önerisi

Kahramanmaraş’ta Tarım ve Hayvancılık ile uğraşan üretici firmalar, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile bir araya gelerek, sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

 

sharethis sharing button

KAHRAMANMARAŞ- 06.10.2022 – HİBYA – Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, 4. Komite ”Süt Ürünleri, Yağ, Çırçır, Yem Sanayi” grup toplantısında sektörlerin sorunlarını dinledi. Başkan Balcıoğlu’na sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini sunan iş adamları, ilgili bakanlıkların bir an önce denetleme konusunda daha etkili olmalarını dile getirdi.

Toplantıda sektörün sorunları ve çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:

“1-Süt Fiyatları: Süt fiyatlarının artması süt üretim sektörünü olabildiğince olumsuz etkilemektedir. Çünkü süt ve süt ürünlerine yansıtılan fiyatlar alım gücünün düşmesi ile satışları olumsuz etkilemiştir. Bununla beraber sağlığımızı yakından ilgilendiren tehlike ile kayıt dışı ve kontrol edilemeyen düşük maliyetli üretim ve satış sektörü oluşmuştur.

Çözüm Önerisi: Süt maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Süt yeminin ana hammaddeleri olan Soya küspesi, ATK, DDGS vb. hammaddeler yurtdışından özel sektör tarafından getirilmekte olup, fiyatları kontrolsüz bir şekilde arttırabilmektedirler. Bu hammaddelerin TMO tarafından temininin sağlanması yem fiyatlarını doğrudan, süt ve süt ürünlerini ise dolaylı olarak aşağı çekecektir. Diğer taraftan ülkemizde mera alanları ve kaba yem çeşitliliğinin oluşturulması, süt maliyetini artıran yem faktörünün etkisini azaltacaktır.

 

 

2-Marjinal Yasası ve Çiğ Süt Satış Yönetmeliği: (Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 27 Kasım 2014 Perşembe tarih ve 29188 sayılı tebliği)

Süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının artması ile Sözde Marjinal yasası kapsamında kayıt dışı ve işletmesi olmayan yerlerde kontrol edilemeyen üretimler ve çiğ süt satışları yapılmaktadır. Yasa köylüyü ve emeğini korumak adına çıkartılmış olup tebliğin 8.maddesinde yazdığı üzere haftalık 500 kg kapasiteli olması gerekirken; bunun tespiti/denetimi yapıl(a)madığı için tamamen kontrol dışına çıkılmış durumda ve bu tebliğ suiistimal edilerek marjinal adı altında fabrikasyon üretime dönüşmüştür. Bu durumda her şeyi kayıtlı olan, denetime tabi tutulan, vergisini veren, tek kullanımlık ambalaj kullanan, hastalıktan ari olan ve üretim yapan işletmeler rekabet edememektedir. Ayrıca etiket yönetmeliği yine kayıtlı işletmelere uygulanmakta olup, açıkta satılan ürünlerde serbestliğin artması söz konusudur.

 

 

Çözüm Önerisi: Bu yasanın disiplin edici şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde bugün kontrol edilemeyen bir şekilde birçok ürünün üretim ve satışının yapılıyor olması hem gerçek üreticileri yok edecek hem de Kamu ciddiyetini zarara uğratacaktır. Üretim tesislerine uygulanan denetim şartlarının satış yerlerine de uygulanması gerekmektedir. Sonuç olarak yasa ve yönetmenliklerin herkese uygulanması veya iptal edilmesi gerekmektedir.

3-Ziraat Bankası ve Kullandırılan Krediler: Ziraat Bankası hayvancılık ve süt ve süt ürünleri üretim sektörüne gerekli desteği vermemektedir. Bu sektörde kullanılan kredilerin ve kredi risklerinin en az iki katı teminat almakta olup, hatta KGF kredilerinden dahi kefalet ve teminat istemektedir. Diğer taraftan Ziraat Bankası adına eksperlerce yapılan değer tespitlerinde sadece arazi ve inşaat kısmı değerlendirilmektedir. Oysa işletmede bulunan makine ekipmanlar ve canlı varlıklar sigortalı olmalarına rağmen değerlendirilme dışında kalmaktadır. Bu ise teminat konusunda ciddi engeldir.

 

 

Çözüm Önerisi: Ziraat Bankası adı ile uyumlu bir şekilde en azından bu dönem üreticiyi destekleyici uzun vadeli tarımsal krediler oluşturmalıdır. Ayrıca son dönemlerde çok ciddi inek kesimleri devam etmektedir. Çok hızlı bir şekilde Ziraat Bankası damızlık niteliği olan hayvan alım kredilerini biraz da esneterek devreye girmesi sonucu hem üreticiye sıcak para geçmiş olacak hem de damızlık hayvanlar kesimden kurtularak bir başka işletmede geçmiş olacaktır. Böylelikle ülkemizdeki inek kesimleri durarak inekler başka işletmelere kayacaktır.