Lockheed Martin, ABD Ordusuyla İmzaladığı Sözleşmede Servis Yönetimi için IFS Applications’ı Seçti

Bu haber 12 Aralık 2018 - 8:24 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Lockheed Martin, ABD Ordusuylaİmzalanan 3,5 MilyarDolarlıkSözleşmedeServisYönetimiİçin IFS Applications’ıTercihEtti

IFS tedarikzincirivelojistikyazılımı 7 yılboyuncasahadaki 300 bin varlığınbakımındakullanılacak.

Global kurumsaluygulamalarşirketi IFS; tedarikzinciriyönetimi, depo yönetimi, satın alma vefarklıfonksiyonlarayönelik IFS Applications™ modülleriiçin Lockheed Martin şirketiyle (NYSE: LMT) 2600 kullanıcılisansınıkapsayanbirsözleşmeimzaladı.

 

Lockheed Martin’incanlıtatbikatalanlarıveenstrümantasyonsistemleri de dahilolmaküzere 300 bininüzerindeEğitimDestekMalzemesi, Cihaz, SimülatörveSimülasyonun (TADSS) global bakımıiçin ABD Ordusuileyaptığı 3,5 milyardolartutarındaki 7 yıllık TADDS BakımProgramı (ATMP) sözleşmesinde, IFS Applications yazılımıkritikroloynayacak. IFS Applications, buvarlıklarındevamlılığınıkorumakiçingereklimalzemelerin, parçalarınvekaynaklarınsağlanmasındakullanılacak. IFS, dahasonrakisafhadavarlıklaraservishizmetiverenmobilteknisyenleregüçlüplanlamabecerilerikazandıracak.

Lockheed Martin, IFS Applications kullanançoksayıdaönemlihavacılıkvesavunmaşirketindenbiri. Analistler, IFS’insavunmakuruluşlarıveSeviye I-Seviye II havacılıkyüklenicilerininyeraldığıgenişmüşteritabanınıngücünüvurguluyor. Ekimayında IFS, HavacılıkveSavunmasektörününbirnumaralıKurumsalVarlıkYönetimi (EAM) yazılımtedarikçisiseçildi. Böylece IFS, dünyanınöndegelenaraştırmavedanışmanlıkşirketi ARC Advisory Group tarafındanüstüsteonuncukezpazarlideriseçilmişoldu.

“Havacılıkvesavunmayazılımlarısektöründebaşarısıkanıtlanmışliderbirşirketolan IFS, busözleşmekapsamındalojistikvetedarikzincirifonksiyonlarınısunacak,” diyen IFS HavacılıkveSavunmaİşBirimiBaşkanı Scott Helmer, sözlerineşöyledevametti: “Bu çözümdahasonraIFS’inplanlamaveprogramlamaoptimizasyonuyazılımını da kapsayacakşekildegenişletilecekvebu da Lockheed Martin’inyapayzekaalgoritmalarıkullanarak, mobilteknisyenlerindeğişentaleplereveöncelikleregöregerçek-zamanlıyönetiminiotomatizeedebilmesinisağlayacak.”

IFS Amerika KıtalarıBölgeBaşkanı Cindy Jaudoniseşunlarıifadeetti: “ABD SavunmaBakanlığıilebüyükölçeklisözleşmelerimzalayan, hizmetseviyesianlaşmalarının (SLA) gerekliliklerinikarşılayanveötesinegeçmeyisağlayanbirşirket, tümsözleşmeyaşamdöngüsünüyönetebilecek, güçlüvebaşarısıkanıtlanmışbiryazılımaihtiyaçduyar. Biz de ticarikullanımahazır (COTS) birçözümlebunusağlıyoruz.”

IFS’inhavacılıkvesavunmaalanındakiçözümlerihakkındadetaylıbilgiiçin: https://www.ifsworld.com/corp/industries/aerospace-and-defense/.

Lockheed Martin hakkında:

Merkezi Bethesda, Maryland’dabulunan Lockheed Martin, dünyaçapındayaklaşık 100 bin çalışanıyla, gelişmişteknolojisistemlerinin, ürünlerinveservislerinaraştırma, tasarım, geliştirme,

üretim, entegrasyonvedevamlılığınısağlayan global birgüvenlikvehavacılıkşirketidir. Şirketbuyılotonomi, uyduteknolojisiveyönlendirilmişenerjideçığıraçaninovasyonlarıyla 3 Edison Ödülüalmayahakkazandı. Lockheed Martin hakkındadahafazlabilgiiçin: lockheedmartin.com

IFS Hakkında

IFS™ , büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firmasıdır. Sunduğumuz ürün ve hizmetler işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlar.

IFS, 1983 yılında İsveç’te kurulmuştur ve dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet göstermektedir. IFS’in yeni nesil ürünü “IFS Applications” benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. IFS Applications katmanlı mimarisi ve bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkânı vermektedir.

IFS Türkiye Ofisi 2004 yılında kurulmuştur ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek aralarında Durmazlar Makina, KVK Teknoloji, Petlas ve AKO Grup, Koska Helva, Samet Kalıp, Makel Elektrik, Bursa Beton & Çimento, Çemtaş, Gülermak, Makyol İnşaat, Teknorot Otomotiv, FNSS Savunma, SKT Otomotiv, Sinpaş İnşaat, Seranit, Müzekart, Dearsan Tersanesi gibi farklı sektörlerde 500’den fazla işletme ve 20 binin üzerinde kullanıcıya ulaşmıştır.

Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 1 milyondan fazla kullanıcı işlerini IFS Applications ile yönetmektedir. IFS Applications Türkçe dahil 23 dilde kullanılabilmekte ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemlerine yapısına tam destek sağlamaktadır.www.ifsworld.com.

Twitter: @ifsworld

Blog:http://blog.ifsworld.com/