OTİZMLİ ÇOCUKLARIN KAHRAMANI CEYLAN ERTEM!

Bu haber 20 Ocak 2019 - 23:15 'de eklendi ve kez görüntülendi.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN KAHRAMANI CEYLAN ERTEM!

Söylediği her şarkınınruhunudinleyicisinehissettiren, onları her seferindebaşkadiyarlaragötüren Ceylan Ertem, givin mobil uygulamasıileotizmliçocuklarınözeleğitimbursunadestekolmakiçinsevenleriniönce “SeniSeninGibilerSevsin” lansmankonserineardından da kulisedavetediyor.

 

CEYLAN ERTEM “MODERN KAHRAMANLAR”INI ARIYOR!

 

Ödemelerinbağışadönüştüğügivin mobil uygulamasıylabirliktekurgulanandestekkampanyasında 1 kişi, 26 Ocak’ta Bostancı GösteriMerkezi’nde Ceylan Ertem’inyenialbümü “SeniSeninGibilerSevsin”denşarkılarınıilkdefadinleyebileceğilansmankonserine en önlerdençiftkişilikdavetiyekazanacakvekonsersonrası Ceylan Ertem ilekulistetanışmafırsatıeldeedecek.

 

Ceylan Ertem’letanışmafırsatıyakalayacak 1 kişi, 23 Ocak’akadargivin mobil uygulamasından ’’KulisteBuluşalım’’ içeriğinisatınalarak Tohum Otizm Vakfı ile ‘Tohum Özel EğitimOkuluBursFonu’ projesinebağışyapandestekçilerarasındançekilişlebelirlenecek. Farklıbağıştutarlarıyladestekolunabilenetkinlikte; 30 TL bağışile 1 çekilişhakkıve mini cüzdan, 100 TL bağışile 5 çekilişhakkıveçanta, 250 TL bağışile 15 çekilişhakkıveajanda, 500 TL bağışile 35 çekilişhakkıvekutuiçerisindeçantave iPhone kabınasahipolunabiliyor.

 

SevilensanatçıCeylan Ertem: “Ben de iyiamaçlariçinhareketegeçen #modernkahramanlar’akatılarak Tohum Otizm Vakfı ileotizmliçocuklarınözeleğitimbursunadestekolmakiçinsevenlerimlebirliktedestekolmakistedim. Dinleyicilerimin her biriharikabirgönülesahipveherkesindesteğibenimiçinçokdeğerli. Kazanandestekçimletanışmakvedinleyicilerimlebirliktekaçotizmliçocuğadestekolabildiğimizigörmekiçinsabırsızlanıyorum.” ifadelerinikullandı.

 

Siz de Ceylan Ertem lansmankonserinisevdiğinizbirarkadaşınızla en öndenizlemekveardındankulisinde Ceylan Ertem ilebuluşmaşansınıeldeetmekiçingivin mobil uygulamasınıücretsizolarakindiripfarklıdestektutarlarındakiiçerikleri, Tohum Otizm Vakfı içinbağışadönüştürebilirsiniz.

UygulamaLinki: bit.ly/givinapp

 

Givinhakkında:

İyiamaçlariçinhareketegeçenbir “Modern KahramanlarTopluluğu” olanGivin, Türkiye’desiviltoplum

kuruluşlarınadesteksağlamakiçingeliştirilmişilkişmodelive mobil uygulamadır. Givinile her türlüeşya, ürünvedeneyimuygulamaüzerindenalınıpsatılırken, kullanıcılarınyaptığıödemelersatıcıkişininseçtiği TEV, TOG, KAÇUV, TOÇEV, HAÇİKO, TİDER ve Tohum Otizm vakıflarındanbirinebağışlanır. Böylelikleürünlervedeneyimleryenisahiplerinibulurken, belirlenensatışdeğeriileeğitime, çocuklara, gençlerevesokakhayvanlarınadesteksağlanır. Givinileyapılanbağışınkullanılacağıprojeuygulamadanizlenebilir, desteklenenprojelertamamlandığındakullanıcıbilgilendirilir. Kullanıcılardahaçokdesteksağladıkçaödüllerkazanabilir.

 

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:

Tohum Türkiye Otizm ErkenTanıveEğitim Vakfı, “Otizm SpektrumBozukluğu” olançocuklarınerkentanısınınkonulması, özeleğitimiiletoplumakazandırılmasınaöncülükedilmesivebunun yurt çapındayaygınlaştırılmasıamacıyla, karamacıgütmeyenvekamuyararınıgözetenbirsağlıkveeğitimvakfıolarak 15 Nisan 2003 tarihindenbuyanaçalışmalarınıyürütmektedir.

www.tohumotizm.org.tr