Suriyeli bireylere yönelik Türkçe dil eğitimleri bugün başlıyor.

Bu haber 25 Mart 2019 - 22:21 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) Kapsamında 53 Halk Eğitimi Merkezinde Türkçe Dil Eğitimleri Başlıyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan “Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi(TDP)” kapsamında, Türkiye’de ikamet eden geçici koruma altındaki yetişkin Suriyeli bireylere yönelik Türkçe dil eğitimleri bugün başlıyor. Proje ile Türkiye’de on ilde 53 Halk Eğitimi Merkezinde toplamda 52,000 yetişkin Suriyeli birey Türkçe dil eğitimi alacak. TDP’nin “Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Bileşeni”; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB HBÖGM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülüyor.

 

25 Mart 2019, Ankara – Birleşmiş Milletler Kalınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında, Türkiye’de ikamet eden Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik Türkçe dil eğitimleri 25 Mart 2019 tarihinden itibaren başlıyor. Türkiye’nin toplam 10 ilinde (Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa) bulunan Halk Eğitimi Merkezleri (HEM) aracılığıyla 52 bin yetişkin Suriyeli bireyin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının desteklenmesi için Türkçe dil eğitimlerinden faydalanması hedefleniyor. Projenin tüm finansmanı ise Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanıyor.

Yetişkinlere yönelik Türkçe dil eğitimleri ile, Türkiye’de yaşayan 18 yaşından büyük Suriyelilerin ekonomik entegrasyonunun desteklenmesi ile sosyal ve kültürel uyuma katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede; Türkçe dil eğitimleri, Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli bireylerin ekonomik, sosyal ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi için ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazanacakları şekilde, Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirlenen dört temel dil becerisini –okuma, dinleme, konuşma ve yazma– esas alarak düzenlendi. Eğitimlere katılacak yetişkin Suriyeli bireylerin yüzde ellisinin kadın olması hedefleniyor. Bu şekilde, Türkiye’de ikamet eden Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarının da desteklenmesi amaçlanıyor.

Her bir kur için 10 hafta boyunca, haftada 3 gün, günde 3 saat olarak gerçekleşecek eğitimler ile18-57 yaş arasındaki Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli bireylere A1, A2 ve B1 seviyelerinde Türkçe dili eğitimi verilecek. Bu amaçla, katılımcılar için farklı seviyeleri dikkate alan yeni çerçeve programlara uygun eğitim içerikleride hazırlandı.

Proje kapsamındaTürkiye’de ilk defa yüz yüze ve uzaktan öğrenme yöntemlerinin bir arada kullanıldığı “Harmanlanmış Eğitim” modeline uygun bir Öğretim Yönetim Sistemi de geliştirilip kullanıma sunuldu. Yeni sistem, Türkçe dil eğitimlerinden faydalanacak bireylerin uzaktan erişebilecekleri içerikleri e-öğrenme yoluyla takip edebilecekleri, aynı zamanda Halk Eğitimi Merkezlerindeki sınıflarda alacakları yüz yüze eğitimleri birleştiriyor. Bu çerçevede kursiyerler on ilde 53 Merkezde yüz yüze verilecek olan derslere katılacak, aynı zamanda, bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi mobil elektronik cihazları kullanarak dersleri uzaktan takip edebilecek. Yeni model ile katılımcılarının dersleri takip etmek için sürekli bir Internet bağlantısına ise ihtiyaçları olmayacak. Öğretim Yönetimi Sistemi ve harmanlanmış eğitim yönteminin kullanılmasıyla eğitimlerin etkinliğini ve verimini artırmak, öğrenmeyi ve etkileşimi kolaylaştırmak ve eğitim dünyasındaki yenilikleri, kapasite artışı sağlayacak şekilde Türkiye’ye taşımak amaçlanıyor.

Yetişkinler için Türkçe dil eğitimleri, “Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi’nin (TDP) uygulandığı illerdeki Halk Eğitimi Merkezlerinde (HEM) görevlendirilmiş usta öğreticiler tarafından verilecek. Projenin başladığı 1 Şubat 2018 tarihinden bu yana yüzde 68’i kadın olmak üzere toplamda 283 usta öğreticiye eğitimler verildi. Proje kapsamında on ildeki 53 Halk Eğitimi Merkezine altyapı ve teknik destek sağlanıyor. Ayrıca Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde bir adet Halk Eğitimi Merkezi inşa ediliyor.

UNDP, daha önceki projelerinde de Suriyelilere dil becerileri eğitimi sağlamıştı. Yeni proje ise yüz yüze ve uzaktan öğrenme yöntemlerinin bir araya getirildiği harmanlanmış öğrenme yaklaşımı ile bu çabaların önemli ölçüde yaygınlaştırılmasını sağlıyor, harmanlanmış eğitim modeli ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Yeni proje aynı zamanda kadınlar ve gençler için işgücü piyasasına erişimi destekleyecek, bireylerin ve toplulukların sosyoekonomik bakımdan güçlenmesine de katkıda bulunacak.

Araştırmalara göre Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının önündeki en büyük engel, dil engeli. Türkiye’de ikamet eden Suriyeliler, kendi kendilerine yeter hale gelmek; ekonomik, toplumsal, kültürel ve sosyal hayata tam anlamıyla katılmak için yeni bir dili öğrenmek durumunda. Bu nedenle Türkçe dil eğitimleri, Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeliler için dayanıklılıklarını artırmak, yeni iş ve geçim kaynakları geliştirmek, ekonomiye katkıda bulunmak ve komşuları ile etkileşimde olabilmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Dayanıklılık merkezli, yerel ve sürdürülebilir kalkınma perspektifini odağına alan Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP), Suriye krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara uzun vadeli, kapsamlı ve yapısal çözüm önerileri getiriyor. Ekonomik entegrasyon, sosyal uyum, yerel kapasitenin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmayı merkezine alan proje, UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın uzmanlığını ulusal ortakların deneyim ve kapasiteleri ve AB’nin finansal desteği ile bir araya getiriyor.

50 milyon avro bütçeli ve iki yıl devam edecek olan proje, Türkiye’de 11 ilde istihdam yaratılmasına katkı sağlanması, yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi ile Suriyelilere yönelik Türkçe eğitimine odaklanıyor. Proje kapsamında toplamda 2.000 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin iş ve geçim kaynağı sahibi olmasına katkı sağlanması, 52.000 Suriyelinin Türkçe dil eğitiminden faydalanması ve 307.000’i aşkın Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin, güçlendirilmiş belediye hizmetlerinden yararlanması hedefleniyor. UNDP, ekonomik aktiviteyi desteklemek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve işgücü piyasalarına erişimi kolaylaştırmak maksadıyla, yerelde sanayi ve ticaret odaları ile birlikte çalışıyor.

İlave bilgi için:Faik Uyanık, İletişim Birimi Başkanı, UNDP Türkiye. faik.uyanik@undp.org

E.Ruşenİnceoğlu, UNDP Türkiye Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi İletişim Uzmanırusen.inceoglu@undp.org