Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i İmzaladı

Bu haber 01 Şubat 2020 - 12:04 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İmzacıları Arasında


Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında enerji sektöründeki kadın ve erkekler için eşit bi’hayat sağlamak üzere emin adımlarla ilerliyor. Şirket bu doğrultuda kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde artarak yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen en önemli küresel özel sektör girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasında yer aldı.

Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçen sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara Zorlu Enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği programıyla katkı sağlıyor. Bu vizyondan yola çıkan Zorlu Enerji, UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşan WEPs’e imza attı.

Zorlu Enerji, enerji sektöründe çalışan kadınları güçlendirecek politikaları oluşturmak ve iş uygulamaları geliştirmek üzere WEPs’i kılavuz alarak ilerleyecek. Zorlu Enerji’nin imzaladığı 7 prensip ise şöyle;

Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey ku­rumsal liderlik sağlanması
Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil dav­ranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin destek­lenmesi
Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güven­lik ve refahının sağlanması
Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmala­rıyla eşitliğin teşvik edilmesi
Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması