Türkiye’nin Kadın Girişimci Dernekleri Kadınlar Gününde tek ses oldu!

Bu haber 07 Mart 2020 - 19:42 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimci dernekleri 8 Mart için mesajlarını paylaştı. Kadınlar iş hayatında cinsiyet eşitliğine dikkat çekerken, sürdürülebilir ekonomi ve büyüme için kadınların iş gücünde aktif olarak yer alması gerektiğini vurguluyor.

KAGİDER koordinatörlüğünde, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi ile kadın girişimci dernekleri ve kadın girişimciler bir araya geliyor. İş dünyasında kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde yer alarak kapasitelerini geliştirmeleri hedefiyle yola çıkan, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’nın (Women Business Network W-BUN) tüm kadın girişimcileri www.ticaretinkadinlari.com sitesinde buluşuyor.

Projede bir araya gelen ve aktif iletişim halinde olan Hakkari’den Samsun’a tüm kadın girişimci kadın dernek başkanları 8 Mart Kadınlar Günü mesajını paylaştı.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem Kadınlar Günü mesajında; “Tüm dünya için acil, öncelikli ve kritik bir gündem olan sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmenin önemli yönlerinden birisi kadınların iş hayatına katılımını ve girişimciliğini yaygınlaştırmaktır. Kadınların iş hayatına katılımı ve girişimciliğinin yaygınlık kazanması, ekonomik büyüme üzerinde çarpan etkisi yaratır. Kadınların iş hayatında daha güçlü kılınması yalnızca ekonomik büyümeye katkıda bulunmakla kalmaz, öncelikle temel bir insan hakkının eşitlik içinde geliştirilmesine hizmet eder ” şeklinde konuştu.

BUIKAD Başkanı Oya Eroğlu; Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir’

Bursa İş Kadınlar ve Yönetici Derneği Başkanı Oya Eroğlu: “Sürdürülebilir, çağdaş ve aydınlık bir gelecek ancak kadının iş yaşamında varolması ile mümkün olabilecektir. Ekonomik ve toplumsal kalkınmayı sağlamak ancak kadın-erkek iş gücüne eşit katılım ile mümkün olabilir. Güçlü bir Türkiye için Türk kadınının iş hayatının ayrılmaz bir parçası olması gerekmektedir. Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir ” vurgusunu yaptı.

KAISDER Kadın İşveren ve Sanayiciler Dernegi Başkanı Göknur Atalay kadınlar günü mesajında: “İş dünyasında yer alan kadınlar; var olmanın, yaşadığı topluma katkıda bulunmanın, bütün olumsuzluklara karşın üretmenin ve kendini ifade etmenin tadını almış Emekçi kadındır” mesajını verdi.

(ANGİKAD) Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Aysu Yavuz: “Gözle görülür bir ekonomik ve sosyal kalkınmanın kadına verilen değerin, eğitim ve istihdam hakkının artmasıyla mümkün olacağını görüyor, bunun için mücade ediyoruz.”

(SAMIKAD) Samsun İş Kadınları Derneği Başkanı Münevver Uğurlu; “1935 de Atamız’ın bizlere tanıdığı seçme ve seçilme hakkının hakkınıverebilme, karar mekanizmalarında eşit haklarla görev yapabilme, ülkemizin sürdürülebilir gelişmişliğini sağlayabilmek için eşit yüzdelerde girişimci sayımızı insanca yürütebilmeyi ümit ediyorum.”

(KAGİD) Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Kibar Daşciözdemir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında; “Biz kadınlar, günümüz küresel ekonomik ve siyasal güç sahiplerinin dayattığı,”güçbizde” anlayışınıngetirdiği, öz güven ile bu ülkelerin uluslararası rekabette sahip olduğu ayrıcalığı kendi ülkemizin üretimine katkı yaparak sahip olabiliriz ” dedi.

(VİKAD) Van İş KadınlarıDerneği Başkanı Meral Ayhan: “Bilindiği üzere kadınlarımza verilen değerle sosyo ekonomik okarak toplum ayakta duracağına inanıyorum çünkü kadın toplumun temelidir. Kadınlarımızın özgüvenle ayakta durmaları icin ekonomik özgürlük şart.”

(AFİKAD)Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği Başkanı Samiye Hancıoğlu: “Büyük önderimiz Atatürk’ün Türk kadınlarınaaçtığı yolda, birbirimizdenaldığımız güçle kararlılıkla bu dileklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

(HAKGİDER) Hakkâri Kadın Girişimciler Derneği Sevda Keskin: “ İyi bir gelecek, güçlü bir Türkiye, aydınlık yarınlar, ancak kadınlarla mümkün, dünyada hiçbir şey, kararlı bir kadından daha güçlü değildir. ”

(EGİKAD) Ege İş kadınları Derneği Başkanı Duha Baran : “Sadece fiziksel gücü daha az diye sürekli eşit olabilmek için kadınlar günü gerekiyorsa, üretken başarılı olma yolumuzda kadın girişimci için yeni bir destek yasası bekliyoruz.”

(İŞKAD) Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı: Ülkemizde sürdürülebilirbir büyüme vehomojen bir ekonomik etki içinüretim ve tedarik ağının Anadolu’da yapılanmasıve kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması mutlak şart.”

(ERGİKAD) Karadeniz Ereğlisi Girişimci ve Yönetici İş Kadınları Derneği Başkanı Nilgün Efes: “Sanatın ve sporun toplumsal gücünün de farkında olarak, ekonomik kalkınmanın sadece ticaretle ve fabrikalarla, iş kurmaklasınırlı olmadığını, kadınlarımıza yeteneklerini de “sermaye” yapabileceklerini ,hatırlatmalı ve desteklemeliyiz.”

(GİKAD) Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği Başkanı Ayşe Merih Balkanay: “YAŞAM SAHNESİ’nde eşit ve özgür rollerde ülkemizin aydınlığında var olmak istiyoruz.”

Konya Mevlanasifed Başkanı Zeynep Aktuna: “Geleceğin mimarı kadınların iş yaşamından ,siyasete eşittemsili bu anlamda gerektiğinde yasal düzenlemeler ilecİnsiyeteşitsizliğinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekliliği elzemdir.”

(YAGİKAD) Yalova Girişimci Kadın Derneği Başkanı Emine Yüksekol: “Kadın, doğası gereği zayıftır ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey hayalinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayalinin boşa çıkmamasını diliyoruz.”

(AGİDER) Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Dr. Figen Sayın Yıldıran: “Geleceğe kadını şimdiden hazırlamalıyız. Haklarımızın mücadelesini vermeye devam ederken geleceğin trendlerinde önemli yeri olan yapay zeka konularında kadınlarımızın aktif rol almalarını sağlamalıyız.”

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı (KİGDER): Sema Karaoğlu “8 Mart’ta umutla, çalışmaya, üretmeye, her alanda yaşam mücadelemize “birlikte güçlenerek” devam edeceğiz.”

(KAGİD) Hatay Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Tuban Öztürk: “Suriye politikası, sınırlarımızdaki durum, sınır kapılarımızın kapanması, ihracat yollarımızın kısıtlanması kadın girişimcilerimizi etkilenmektedir. Bölgede bir an evvel huzurun sağlanmasını diliyorum.”

Bitlis Kadın Girişimcilerİ Derneği Başkanı Gül Göktekin:“Güç birliği beraberinde ideallerdeki başarıları getirdiğini yaşayarak görüyoruz.”

(KAGİKADER) Karslı Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Serap Çetin Çağatay:“Bir kadının erkekle eşit olabilme mücadelesindeki ilk adımı istihdam-iş olsa da öncelikle toplumun sonra hukukun kadının kendiliğine has bir özne olduğunu kabul etmesi gerekir. Örgüt olarak dileğimiz tüm sivil toplum örgütlerinin ruhlarında Feminizm bilincini taşımasıdır.”