SON DAKİKA

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILMASIN!

Bu haber 06 Eylül 2019 - 14:18 'de eklendi ve 7 views kez görüntülendi.

DAHA ETKİLİ DOĞA KORUMA İÇİN DAHA GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI İSTİYORUZ!

Cumhurbaşkanlığı Makamına onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Stratejik konumu ile Türkiye çok sayıda türün varlığını sürdürebilmesi bakımından anahtar ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin doğa koruma alanındaki sorumluluğu herhangi bir ülkeninkinden daha fazladır. Bu zenginliğin korunması için toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan ve aralarında milli parkların da bulunduğu 598 koruma alanı ilan edilmiştir.

İlk kurulduğu yıllarda Orman Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren doğa koruma ve milli park çalışmaları, dünyada ve ülkemizdeki korunan alanlara yönelik yükselen algı ve korunan alanların sayısındaki artışa paralel olarak 1976 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde“Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırılmıştır.

1982 yılında bugün olduğu üzere Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilmesini takiben bu Genel Müdürlük kapatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü altında “Milli Parklar Daire Başkanlığı” olarak düzenlenmiştir. Kurumun Genel Müdürlük düzeyinden Daire başkanlığı düzeyine indirildiği bu dönem Türkiye doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak hala anılmaktadır. Nitekim 1991 yılında bu birim tekrar Genel Müdürlük düzeyine yükseltilmiştir.

Yıllardır, doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken daha önce denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.Çünkü doğa koruma orman alanlarının dışında sulak alanları, bozkırları, denizleri ve bu yaşam ortamlarında varlıklarını sürdürmeye çalışan tüm canlıları kapsamaktadır. Bu değişiklik ülkemiz doğasının korunmasını zaafa düşürecek, uluslararası platformda ülkemizin itibar kaybetmesine, AB katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına sebep olacaktır.

Bu kapsamda önerimiz;

Doğa korumanın daire başkanlıkları düzeyinde farklı birimler tarafından ele alınmasından ziyade tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması;bu amaçla

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün birleştirilmesi,
Birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılmasıdır.
Diğer taraftan;

Aynı kararname kapsamında Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesi öngörülen kurumlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de yer almaktadır.

Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydetmiştir. Nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynaklarımızın planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesinin bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz.

Bu bağlamda diğer önerimiz yapılacak kurumsal değişikliklerin uzun vadeli çözüm oluşturacak ve küresel gelişmelere uyumlu olarak yapılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma doğrultusunda şekillendirilmesidir. Biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi

E-posta: tabiatkanunu@gmail.com

Bilgi için: 0533 956 51 10 – 0533 394 47 11

Girişime üye olan aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları (124 STK) yazıyı imzalamıştır.

Adana Gençlik Birliği Derneği
Akyaka Kent Konseyi
Alakır Kardeşliği Platformu
Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü
Bartın Çevre Meclisi
Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği
Bisikletliler Derneği
Bodrum Mavi Yol Girişimi
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği
Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği
Çevre Hukuku Derneği
Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu
Datça Çevre ve Turizm Derneği
Demokratik Eğitimciler Sendikası
Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği
Doğa Araştırmaları Derneği
Doğa Derneği
Doğa Koruma Merkezi
Doğa Koruma Vakfı
Doğaseverler Derneği
Doğa ve Çevre Vakfı
Doğa ve Çevre Derneği
Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği
Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
Doğal Yaşam Derneği
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı
Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği
Ege Derneği
Ege Orman Vakfı
Ekolojik Denge Derneği
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
Ekolojik Üreticiler Derneği
Ekolojik Yaşam Derneği
Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği
Emanetçiler Derneği
Ergene Platformu
Eskişehir Çevre Derneği
Eurosolar Türkiye
Fırtına Ekoloji Grubu
Good4Trust.org
Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
Greenpeace Akdeniz
GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi
Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi
Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği
Hatay Tabiatı Koruma Derneği
Hayvan Hakları Federasyonu
Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği
Herkes için Mimarlık
İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri)
İklim Ağı
İklim İçin Gençlik Girişimi
İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu
İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu
Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği
Karaburun Kent Konseyi
Karaburun Yerel Fok Komitesi
Karaburun Sivil İnisiyatif
Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu
Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği
Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği
Karaot Tohum Derneği
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği
Kolaylaştırıcı Dernek
Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği
KuzeyDoğa Derneği
Küre Dağları Ekoturizm Derneği
Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)
Küresel Denge Derneği
Mezopotamya Doğa Platformu
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Muğla Barosu Çevre Komisyonu
NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği
Naturelife Dergisi
Nilüfer Kent Konseyi
ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen)
ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu
ODTÜ Mezunları Derneği
Osmaniye Çevre Platformu
Proje Evi Kooperatifi
Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu
Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi
Slow Food Ankara Birliği
Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu
Slow Food Yağmur Böreği Birliği
Sualtı Araştırmaları Derneği
Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği
Tarımsal Kalkınma Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği
Toprak Ana Platformu
Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)
Türetim Ekonomisi Derneği
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Türkiye Ormancılar Derneği
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu
350 Ankara
Validebağ Gönüllüleri Derneği
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)
Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği
Yenişehir Çevre Hareketi
Yeryüzüne Özgürlük Derneği
Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği
Yeşil Artvin Derneği
Yeşil Asiler
Yeşil Düşünce Derneği
Yeşilist
Yuva Derneği

tuzla evden eve nakliyat
ev ilaçlama