Mercedes-Benz Türk enerji yönetim modeli ile de sektöre öncülük etmeye devam ediyor

Bu haber 14 Ocak 2020 - 22:38 'de eklendi ve kez görüntülendi.


•Hoşdere Otobüs Fabrikası 2019 yılında 100kWp gücünde bir güneş santrali kurulumu yaparak yeşil enerji ile ilgili ilk pilot uygulamasını gerçekleştirmiş oldu.
•Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019’da araç başına enerji tüketimi ve CO2 gaz salımı miktarlarında şimdiye kadarki en düşük seviyeler kaydedildi.
•Aksaray Kamyon Fabrikası, 2019 yılında Türkiye’de ilk defa Enerji Yönetimi Yazılım Robotu’nu devreye aldı.
•Mercedes-Benz Türk’ün 2009 yılında tesislerinde hayata geçirdiği 5E modelinin sağladığı yol haritası ışığında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda enerji yoğunluğu hesabına göre 2017-2019 yılları arasında toplamda 536 MWh elektrik enerjisi, 1.884 MWh doğalgaz enerjisi, 464 tCO2 ve 5.132 m3 su tasarrufu sağlandı.
Mercedes-Benz Türk, 2009 yılında tesislerinde hayata geçirdiği 5E modeli ile sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Oluşturulan bu model ile şirket uzun vadede hayata geçireceği teknolojik gelişmeleri ve büyümeyi göz önünde bulundurarak; enerji tüketimindeki artışı hesaplayıp önceden tespit etmenin yanı sıra; bu tüketimlerinin kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlıyor. Enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji ve kaynak tasarrufuna odaklanan 5E Modeli; tüm Mercedes-Benz Türk ailesinin çevreye duyarlılığını ve farkındalığını artırmaya yarayan, bunu ayrıca teknik ve sosyal projelerle hayata geçirmeyi sağlayan önemli bir araç olarak tanımlanıyor.
2018 yılında ISO 14001:2015’e geçiş denetimini başarıyla tamamlayarak Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası’na sahip olan Mercedes-Benz Türk gerekli yatırımlarını gerçekleştirmeden önce, ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Takımı’nın hazırladığı düzenli raporlamalarla iyileştirme gereken noktarı ve verimlilik potansiyellerini belirliyor.
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda “yeşil enerji” ile ilgili ilk pilot uygulama başlatıldı
Kurulduğu 1995 yılından itibaren bina otomasyon sistemini Türkiye’de ilk defa kullanan endüstriyel tesislerden biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, bu sistem ile yaklaşık %25 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sistemin bir parçası olan ısı kontrol cihazlarıyla ortam sıcaklığının izlenerek kontrolünün sağlanmasının yanı sıra; zaman programlarıyla da aydınlatmaların ve ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması engelleniyor. Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri ve pompalar zaman programları ile kontrol edilirken, ısı geri kazanım sistemi ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı geri kazanılarak tekrar ortama veriliyor.
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon Tesisi” sayesinde doğalgaz kullanılarak; elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde ediliyor. Böylece enerji daha verimli kullanılıyor ve enerji kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkiler kaynağından engelleniyor. Bu sistemle fabrika elektrik ihtiyacının %100’ü ve ısı ihtiyacının yaz aylarında tamamı, kış aylarında ise %50’si karşılanıyor.
2007 senesinden beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında araç başı %35’e ulaşan enerji tasarrufu elde edilirken, karbondioksit salımında yıllık yaklaşık 13.700 ton düşüş sağlandı. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019’da araç başına enerji tüketimi ve CO2 gaz salımı miktarlarında şimdiye kadarki en düşük seviyeler kaydedildi.
2019 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın kapalı kullanım alanı 20.000 m2’den fazla artarak 182.635 m2’ye ulaştı. Kapalı kullanım alanı ve üretim sayılarındaki artışlara rağmen toplam enerji tüketimi ise 2018 yılı ile aynı seviyede kaldı. Bu sayede spesifik enerji olarak tanımlanan; bir araç üretmek için kullanılan enerji miktarı 2018 yılına kıyasla yaklaşık %9.6 oranında düştü. Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2019 yılında regresyon analizi yöntemi ile tüm etken faktörlerin (hava koşulları, üretim faaliyetleri, kapalı alan miktarı vb.) normalize edilmiş halinin de enerji tüketimini takip etmeye başladı.
Hoşdere Fabrikası 2019 yılında ayrıca 100kWp gücünde bir güneş santrali kurulumu yaparak yeşil enerji ile ilgili ilk pilot uygulamasını gerçekleştirmiş oldu. Pilot güneş enerjisi santralinden yıllık 135 MWh elektrik enerjisi üretimi ve CO2 salımında yaklaşık 50 tonluk bir azalma bekleniyor.
Aksaray Kamyon Fabrikası, “Enerji Yönetimi Yazılım Robotu”nu Türkiye’de ilk defa devreye aldı
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın tesis ve binalarında; enerji verimliliği yüksek ve otomasyonlu ekipmanların devreye alınması yönünde yapılan yeni yatırımlarla enerji güç kapasitesi son yıllarda %65 artırıldı. Üretim kapasitesinin artırılmasına rağmen, tüm binalardaki altyapılarda otomasyonlaşma ve standartlaşmaya gidildi. Facility Management (FM) 4.0 adlı merkezi kontrol odası aracılığıyla üretimin vardiya sistemine uygun olarak programlanmasını sağlayan ısıtma sistemleri, aydınlatmalar, yüksek basınçlı hava ve su sistemleri sayesinde enerji daha verimli kullanılarak tüketimlerin yükselme oranları kontrol altına alındı.
Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye’de ilk defa 2019 yılında Enerji Yönetimi Yazılım Robotu’nu devreye aldı. Bu yazılım robotunun tüm tüketicileri anlık takip, regresyon hesabı ve analizi, tüketim verilerini mail ile bilgilendirme gibi foksiyonları sayesinde fabrika; enerjiyi daha şeffaf bir şekilde yönetmeye başladı.
2017-2019 yılları arasında Aksaray Kamyon Fabrikası’nın kapalı kullanım alanı 122.321 m2’den 155.540 m2’ye ulaşarak %27 oranında artış sağlandı. 5E modelinin sağladığı yol haritası ışığında enerji yoğunluğu hesabına göre toplamda 536 MWh elektrik enerjisi, 1.884 MWh doğalgaz enerjisi, 464 tCO2 ve 5.132 m3 su tasarrufu sağlandı.