100,000’inci yeni DAF CF, ve XF

Bu haber 03 Eylül 2019 - 22:24 'de eklendi ve kez görüntülendi.

DAF Trucks,Eindhoven’da 100,000’inci yenijenerasyon CF ve XFüretiminitamamladı. DAF Trucks, ilk defabukadarhızlı100,000’lik seriüretti. 100,000’inci araç, DAF XF 450 4×2 FT Super Space Cab, Belçika’dakiGheysNakliyat’akutlamaylateslimedildi.

Eindhoven, DAF Trucks’taveBüyükBritanya Leyland Trucks’ta,Temmuz 2017’den buyanaşimdikijenerasyonun XF ve CF araçlarıüretiliyor. O zamandanberienaz 100,000 birimüretildi.

DAF Trucks YönetimKuruluBaşkanı Harry Wolters: “Bu kadarçabukhedeflereulaşılmasıyenijenerasyontırlarınkaliteveyeterlilikgöstergesidir. Müşterilerimiz, tırlarımızdagüvenirlilik, benzintasarrufu, düşükişletimmaliyetiveenönemlisisürücükomforunaövgüleryağdırmaktadır. DAF’ınAvrupa’dabirinciolmasınaşaşırmamalı.

100,000’inci tırımızBelçika’daGheysNakliyat’ayükvekonteynertaşımasındaözelleştirilmesiiçinnakledildi. Luc Gheys “DAF Trucks’lauzunbirgeçmişimiz var. Babamın 80’lerde kullandığıtır DAF Coach’tuvebirçekiciyedönüştürülmüştü. O zamandanberi DAF filomuzdaçoköenmlibiryeresahip. DAF tırlarve DAF bayisiLavrijsen’legüzeltecrübelerimizoldu. Bu yüzdenşuandafilomuzda 80 DAF bulunmaktavebusenebusayıya 25 DAF dahaeklemekistiyoruz.
FotoğrafYazısı

DAF,halihazırda100,000 enyenijenerasyon XF ve CF üretmişti. 100,000’inci tırınanahtarlarıiseYönetimKuruluBaşkanı, Harry Wolters tarafındanGheysNakliyatortaklarından Luc Gheys’eteslimedildi.

DAF Trucks N.V. — birteknolojişirketidirveAvrupa’nınbirnumaralıticariaraçüreticisidir. DAF, ayrıcalıklıhafif, ortaveağırhizmeteyönelikticariaraçlarıntasarımındaveüretimindedünyaçapındakalitelideriolan PACCAR Incşirketininyüzdeyüziştiraklibir alt kuruluşudur. PACCAR ayrıcagelişmişdizelmotorlartasarlayıpüretmekte, anafaaliyetkonusuylailgilifinanshizmetlerivebilgiteknolojilerisunmaktavekamyonyedekparçasıdağıtımıyapmaktadır. DAF, sektörliderikamyonlarını Eindhoven (Hollanda), Westerlo (Belçika), Leyland (BirleşikKrallık) ve Ponta Grossa’daki (Brezilya) birincisınıftesislerindeüretmektedir. DAF’ın, CF ve XF modellerineyönelik motor fabrikası, bileşentesisi, preshanesive son montajhattıEindhoven’dadır. DingillervekabinlerWesterlo’daüretilmektedir. Leyland Trucks (bir PACCAR şirketi) şirketin LF serisihafifveortahizmetkamyonlarınınyanısıra CF ve XF araçlarını da üretmektedir. DAF ürünlerinsatışıveservisiAvrupa, OrtaDoğu, Afrika, Güney Amerika, Avustralya, YeniZelandaveAsya’dabulunanbindenfazlabağımsızbayiağıtarafındangerçekleştirilir.