Çevreci otomotiv üreticisi Mercedes-Benz Türk Dünya Çevre Günü’nü kutluyor

Bu haber 05 Haziran 2020 - 9:14 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Çevreci otomotiv üreticisi Mercedes-Benz
Türk Dünya Çevre Günü’nü kutluyor

 Mercedes-Benz Türk çevreci uygulamalarıyla sektöre
öncülük ediyor ve doğa dostu otomotiv üreticilerinden biri
olmayı sürdürüyor.
 Hoşdere Otobüs Fabrikası, araç başı enerji tüketimini bir
önceki yıla göre %9,6 oranında azaltarak 2019 yılında
tarihinin en düşük değerine ulaştı.
 Sürdürülebilirlik kapsamında yatırımlarına devam eden
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda, 100 kWp gücünde bir pilot
güneş santrali devreye alınarak ilerleyen yıllar içinde
güneş enerjisi kullanma hedefine yönelik ilk adım atıldı.
 Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yapılan yeni yatırımlarla
enerji güç kapasitesi %65 arttı.
 Aksaray Kamyon Fabrikası 2019 yılında Türkiye’de ilk defa
Enerji Yönetim Yazılım Robotu’nu devreye aldı ve ISO
50001 sertifikalı enerji yönetim yazılımı kontrol sistemine
entegre edildi.
 Mercedes-Benz Türk, fabrikalarında yürüttüğü “Atık
Yönetimi”, “Hava Kirliliği Kontrolü” ve “Sıfır Atık Su” gibi

2

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Kurumsal İletişim Bölümü
Tel: +90 212 867 (37 26) / (37 28) / (37 30)

projelere ek olarak şirket genelinde tek kullanımlık plastik
ürünleri kullanmıyor.
Türkiye’deki yatırımlarına 50 yılı aşkın süredir devam eden Mercedes-Benz
Türk, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı yatırımlarla da sektöre öncülük
etmeye devam ediyor. 2018 yılından beri Çevre Yönetimi Sistemi sertifikasına
sahip olan Mercedes-Benz Türk; yatırımlarını, ilgili yasal yönetmeliğin
gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Ekibi’nin
hazırladığı düzenli raporlamalara uygun bir şekilde gerçekleştiriyor.
Mercedes-Benz Türk, şirket genelinde tek kullanımlık plastik kullanımını
Ekim 2019 itibarıyla durdurdu
Alınan karar kapsamında şirket içindeki içme suyu ihtiyaçları özel arıtma
sistemlerinden sağlanmaya ve plastik yerine cam bardak ile cam şişe kullanımı
desteklenmeye başlandı. Bu kararın ardında, şirket kapsamında yılda 350 bin
pet şişe ve yaklaşık 15 milyon plastik kullanımlı bardağın kullanımının önüne
geçilmesi hedefi bulunuyor.
Yeni uygulama ile tek kullanımlık plastik ürün tüketiminin önüne geçilmesi
planlanırken; şirket genelinde uzun vadede üretim dışı kullanılan tüm plastik
alımının durdurulması hedefleniyor.
Hoşdere Fabrikası, 2019 yılında tarihinin en düşük araç başı enerji
tüketimi değerine ulaştı
Gelişen teknolojiyi yakından takip eden Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nın kurulduğu 1995 yılından beri kullanılan ve yaklaşık %25
oranında enerji tasarrufu sağlayan Bina Otomasyon Sistemi’nin yazılımında son
versiyon devreye alınarak kullanılmaya başlandı. 2019 yılında son versiyonu
devreye alınan sistemin bir parçası olan zaman programları; aydınlatmaların ve
ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması engelliyor. Ortam sıcaklığı
ısı kontrol cihazları ile izlenirken; aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri ve
pompalar ise zaman programları ile kontrol ediliyor. Isı geri kazanım sistemi ile
ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı geri kazanılarak tekrar ortama
veriliyor. Enerjinin daha verimli kullanılmasını hedefleyen ve enerji kesintisi
nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkileri kaynağından engellemek

amacıyla Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon Tesisi”
sayesinde doğalgaz kullanılarak; elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde ediliyor.
Bu sistemle elektrik ihtiyacının %100’ü, kış aylarında ise ısı ihtiyacının %40’ı ve
yaz aylarında klima amaçlı soğutma ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor.
Hoşdere Otobüs Fabrikası, araç başı enerji tüketimini bir önceki yıla göre %9,6
oranında azaltarak 2019 yılında tarihinin en düşük araç başı enerji tüketimi
değerine ulaştı. 2019 yılında ayrıca fabrikadaki CO 2 salınımında bir önceki yıla
göre %11,3 oranında düşüş sağlandı. 2007 senesinden beri Mercedes-Benz
Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda sürdürülen tüm enerji verimliliği çalışmaları
kapsamında araç başı %35’in üzerinde enerji tasarrufu elde edilirken,
karbondioksit salınımında yıllık 10.000 ton civarında düşüş sağlandı.
“Enerji Yönetim Sistemleri Tamamlama Sertifikası” bulunan Hoşdere Otobüs
Fabrikası ayrıca ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını da almak için
çalışmalara başladı. Sürdürülebilirlik kapsamında yatırımlar yapılmaya devam
edilen fabrikada, 100 kWp gücünde bir pilot güneş santrali kurularak devreye
alındı. Bu pilot güneş santralleri ile birlikte ilerleyen yıllar içinde güneş enerjisi
kullanma hedefine doğru ilk adım atılmış oldu.
Aksaray Kamyon Fabrikası “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sertifikası”
aldı
Son yıllarda yapılan yeni yatırımlar ile Aksaray Kamyon Fabrikası’nın enerji güç
kapasitesi %65 oranında artırıldı. Bu yatırımlar kapsamında; fabrika tesislerinde
ve binalarında enerji verimliliği yüksek ve otomasyonlu ekipmanlar devreye
alındı. Fabrikanın üretim kapasitesinin artırılmasına rağmen, tüm binalardaki
altyapılarda otomasyonlaşma ve standartlaşmaya gidilerek Facility
Management (FM) 4.0 adlı Merkezi Kontrol Odası aracılığıyla üretimin vardiya
sistemine uygun olarak programlanması sağlandı.
Bunlara ek olarak; Aksaray Kamyon Fabrikası Türkiye’de ilk defa Enerji Yönetim
Yazılım Robotu’nu devreye aldı. 2019 yılında devreye alınan bu yazılım
robotunun; tüm tüketicileri anlık takip, regresyon hesabı, analizi, tüketim
verilerini mail ile bilgilendirme gibi foksiyonları sayesinde enerji daha şeffaf bir
şekilde yönetilmeye başlandı. Aksaray Kamyon Fabrikası 2019 yılında
Mercedes-Benz Türk ailesinde ilk defa “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi

Sertifikası’nı” aldı. Sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları sayesinde araç başı
%35’in üzerinde enerji tasarrufu elde edildi. 2014 yılında aldığı 5 yıllık Çevre
İzin Belgesi’nin tarihini uzatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuran
Aksaray Kamyon Fabrikası, fabrikada yapılan başarılı denetimler ve gerekli
belgelerin sunulmasının ardından belge tarihini 2024 yılına kadar uzatmaya hak
kazandı. Sorumluluk bilinci doğrultusunda tesisinde iyileştirmeler yapmaya
devam eden Aksaray Kamyon Fabrikası ayrıca sunduğu “Enerji Yönetimi ve
Verimliliği” konulu çevrimiçi eğitimler ile çalışanlarının farkındalığını da
artırmaya devam ediyor.
Mercedes-Benz Türk en çevreci otomotiv üreticilerden biri olmayı
sürdürüyor
– Mercedes-Benz Türk’ün “Atık Yönetimi” ile ilgili 1.000.000 avronun
üzerinde yatırım yaptığı Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 700.000 avroyu
aşan tutarda yatırım yaptığı Aksaray Kamyon Fabrikası’nda; tehlikeli ve
tehlikesiz atıklar, oluştukları noktalarda biriktirilerek bertaraf işlemine
gönderiliyor.
– “Hava Kirliliği Kontrolü” kapsamında yaptığı 110.000 avroluk yatırım ile
fabrika bacalarının bir kısmında yeniliğe giden Mercedes-Benz Türk;
yanma, yapıştırma ve boya süreçlerinden kaynaklanan uçucu organik
bileşen emisyonlarını kontrol altında tutuyor.
– 2017 yılında uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Su projesiyle de
fabrikadan çıkan bütün tehlikeli atık sular fabrika içerisinde bulunan
endüstriyel ve biyolojik arıtma tesislerinden geçerek deşarj ediliyor.
– Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere ve Aksaray fabrikalarında uyguladığı
fosfatlama ve katodik daldırma sistemi sayesinde 10 yılı aşkın
korozyon garantisi sağlanarak ürünlerin kullanım süresi artırılırken,
ortaya çıkabilecek onarım amaçlı boyama ihtiyacı minimuma iniyor. Bu
sayede bir yandan hammadde ve enerji tasarrufu sağlanırken diğer
yandan da onarım sürecinin doğurabileceği çevre kirliliği sınırlandırılıyor.